Середа, 18.10.2017, 17:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вільнянської районної ради Запорізької області; 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, провул. Новий,7; Тел: (06143) 4-48-85, (06143) 4-47-86; E-mal: volnyansk-wkola2@ukr.net
прокрутить вправо
прокрутить влево
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Основні орієнтири виховання учнів

Основні орієнтири виховання учнів

1.     Ціннісне ставлення до себе

Початкова школа

Виховні досягнення.

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

·         усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

·         адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

·         знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення   основних   засад   "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;

- формування основ самопізнання, самооцінки;

- формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету;

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

- конструктивне вирішення життєвих проблем;

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.     

8-9 класи

Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;

- виховання самоповаги;

- формування емоційної культури;

- навичок самотворення,  життєтворення;

- стремління до ідеалу.

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість життєвих компетенцій:

- мої духовні закони;

- розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

-навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення,    самоствердження, самооцінки;

- особиста культура здоров'я;

- "Ні" шкідливим звичкам.

2.                Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:

·         уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів;

·         здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

·         сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:

- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;

- усвідомлення себе членом колективу;

- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;

- формування уміння і навичок подолання конфліктів;

-  соціальна шкода агресії і насильства;

- культура відпочинку, спілкування на відстані

8-9 класи

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:

- здоров’я – найвища цінність;

- ціннісне ставлення до оточуючих людей;

- культура спілкування і мовленнєвий етикет;

- повага до батьків, сім’ї, родини;

- цінність здорового способу життя;

- формувати навички співжиття у колективі;

- готовність нести відповідальність за свої вчинки.

- неприйняття агресії і насильства

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних  компетенцій :

- єдність моральної свідомості та поведінки;

- вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення;

- готовність до моральних вчинків  та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

- вільний моральний вибір;

- навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

- реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;

- збереження репродуктивного здоров’я;

- пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

-  ґендерна культура.

3.                Ціннісне ставлення до праці

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:

·         повага до людини праці;

·         вміння і навички самообслуговуючої праці;

·         почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

·         початкові уявлення про світ професій.

Основна школа

5-7 класи

Виховні досягнення

Сформованість потреби в праці:

- уявлення про значущість усіх видів праці;

- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вміння доводити справу до логічного завершення;

- уявлення про сучасний світ професій.

8-9 класи

Кроки на шляху до професійного самовизначення:

- активно-позитивне ставлення до праці;

- знання про культуру праці в традиціях українського народу;

- сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності;

- значущість суспільнокорисної праці;

- вміння проектувати індивідуальну освітню траєкторію;

- уявлення про сучасний ринок праці.

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

-  знання основ економіки і ділової етики;

- вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

- сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо;

- навички складання основного та резервного професійного плану;

- уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

4.                Ціннісне ставлення до природи

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про довкілля:

·         усвідомлення краси природи як унікального явища в житті  людини;

·         пізнавального інтересу до природи;

·         -необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

·         дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;

·         ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;

·         "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:

- вичерпності природних ресурсів;

- природи як еталонної цінності;

- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;

- ціннісне ставлення до природи;

- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;

- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;

- бережливе ставлення до природи;

- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології.

8-9 класи

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

·         відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

·         ощадливе використання енергоносіїв;

·         формування екологічної культури;

·         навички безпечної поведінки в природі;

·         потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

·         навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

Старша школа

Виховні досягнення.

Сформованість екологічної культури особистості:

·         усвідомлення єдності людини та природи;

·         ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності;

·         моральна відповідальність за збереження природного довкілля;

·         екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства;

·         критичне ставлення до екологічної інформації та способи її пошуку;

·         правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

5.                Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

- вміння відчувати та розуміти художні образи;

- навичок виконувати творчі завдання;

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Основна школа

Виховні досягнення

5-9 класи

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності:

·         пізнавального інтересу до мистецтва;

·         навичок сприймання та аналізу художніх творів;

·         здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

·         художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

·         здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

·         здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

·         потреби у спілкуванні з мистецтвом;

·         системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

·         здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

·         навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

·         розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне);

·         оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави


Старша школа

Виховні досягнення

Національна самосвідомість:

·         сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

·

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Свята України
Архів записів