Четвер, 02.07.2020, 21:00
Вітаю Вас Гість | RSS

Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вільнянської районної ради Запорізької області; 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, провул. Новий,7; Тел: (06143) 4-48-85, (06143) 4-47-86; E-mal: volnyansk-wkola2@ukr.net
ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест ТестТест https://lh3.googleusercontent.com/uX8VOKhe8bW_43xb6lrUEVxrbNIi9Q7WDfSc6sO1Px3J0SYldFLI14xj8XOM5dsE__MxgbFRV2XIYkSeTXKCNPlb8WWg2LzWRquvCd_7hKAtEn29PHkcDN7WL8NEV52AeMkACxrrembNNG4zoOoT6qPiIXZhvNT1hHjFdT1yVGXLtycLhGAKypy7ANX1Uv8XUMI_W6cpwxsEf_AUlNH8A-ZSpUzuzPmkRhYRS46v2rlGoe7z_Td_tq2dBZ8t0ZSp5pNmoZw1acziAapYh4YHDPVsNA0LoFdaDkknh_yXY92BybCzC4bmoKooudMReRhuXhj67acXSdkKCd4oy0abIcW7UOgHfWRjpE1t6jP7wtqF2wr4MKWc5JLX0qZ30u26szFomIjn_L-7VVZf3I-Hpdtl358UKpvzQ1O5W-U5R4Z5N84fYUbpRKzhfrHGXWajJlg7Mdhj9MY8sUOcXlbkoKbjd4PSAGHvWI8TRYkPqu_gEIR4mLtUQjBs5Pj49dflwmIcRBYmoYvtRL0iNAgo_Ld8eW-dTvywwJX8DvS0bzCUZSf4dJ-MO5pHYTuwwm-aS-a9nsWy6WtItJ4fUYKkb59PPnfRTTrOKCvUjfEX-AlUlzC2VAloCQJhef-4Cv0cWCnPmvG7OY5jKGiAVU4Q8zOF9Jblx30cfHDSvVQdwafxqsznV_YTkw=w160-h120-no ТестТест< /> ТестТест< /> ТестТест< /> ТестТест< /> ТестТест< />
прокрутить вправо
прокрутить влево
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методи роботи

Основні методи роботи, які використовують вчителі-наставники в школі


1. Бесіда з молодими спеціалістами за конкретними розділами педагогіки, з питань наукового змісту     предмета, методики викладання.
2. Обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики.
3. Спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу.

4. Випереджувальне проведення уроків для молодого колеги.

5. Консультування молодого вчителя щодо організації навчально-виховного процесу.

6. Спільна підготовка з питань добору дидактичного матеріалу.

7. Відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом тощо.

Особливу увагу наставники приділяють запобіганню негативним проявам поведінки молодого вчителя: зарозумілості, вередливості, зверхньому ставленню до колег, учнів, батьків, безвідповідальності по відношенню до повсякденних обов'язків — і в той же час підгри-мують ініціативу, творчий пошук.

Пам’ятка молодому вчителеві

1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.

   Пам’ятай: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання й виховання, що мають сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

 2. Вступаючи в контакт із дітьми, не варто поводитися з ними зверхньо.

   Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах із дорослими певною мірою прагне обстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо опановуй методику педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

 3.Частіше усміхайся.

   Пам’ятай: твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч із ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

 4.Плануючи свої перші уроки, подумай:

- як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально прищеплювати і які з уже наявних треба закріпити.

   Пам’ятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на  їхньому місці найчастіше виникають шкідливі звички. З перших уроків виробляй у вихованців певний  стереотип поведінки, формуй позитивні навички;

- які види робіт буде використано й виконано учнями на уроці, що необхідно зробити, аби вони технічно грамотно виконували завдання, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

   Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи завдання, та до чого привчаються в процесі діяльності.

 5.Важливе завдання вчителя – передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

   Пам’ятай: помилці легше запобігти, аніж виправити її.

 6.Учися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.

   Пам’ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.

 7.Основне призначення оцінки – правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

 8.Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів.

   Здебільшого впродовж 45 хв. Уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог.

   Пам’ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої,  гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід вимагати обов’язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.

 9.Наполегливо опановуй навички самоаналізу уроку.

   Пам’ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому, щоби пробудити в учителя інтерес до пошуку, аналізу своєї роботи. Хто намагається  виявити хороше й погане на своїх уроках, у своїх взаєминах із вихованцями, той уже досяг половини успіху».

 10.Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, реалізувати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

   Пам’ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки – відвертої, самокритичної, творчої.

 

Зміст і форми роботи наставника

1.Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.

2.Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.

3.Взаємні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.

4.Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.

5.Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

6.Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

7.Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.

8.Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

9.Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.

10.Допомога в роботі з «важкими» дітьми та їхніми сім’ями.

11.Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Пам’ятка наставнику

для аналізу уроку молодого вчителя 

1.Чи цікавив урок учнів?

2.Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність учнів?

3.Чи педагогічно тактовним є вчитель?

4.Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?

5.Як відбувається контакт із класом та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотний зв'язок?

6.Наскільки ефективно організовано самостійну роботу  учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?

7.Що на уроці найбільше вдалося вчителю?

8.Яких виховних заходів було вжито?

9.Як на уроці було забезпечено свідому робочу дисципліну?

10.Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

 

Рекомендації
щодо підготовки молодого вчителя до уроку 

1.Вчитайся в розділ програми, який потрібно вивчити на уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

2.Вивчи матеріал цього розділу, запитання, теми.

3.Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягти в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).

4.Уяви колектив класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся спрогнозувати їхні дії на шляху до мети.

5.Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для конкретного матеріалу й конкретних учнів.

6.Порівняй обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на цьому уроці.

7.Продумай структуру уроку та зафіксуй усе в плані-конспекті.

8.Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь  підготувати й перевірити  справність ТЗН, комп’ютерної техніки.

9.Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди й зафіксуй запасні варіанти.

10.Зпитай у себе: «Ти готовий до уроку?».

 

Поради

досвідчених колег молодому вчителя 

1.Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

2.Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3.Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4.Поясніть учням мету, завдання уроку.

5.Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся виокремити проблеми, пропонуйте учням розв’язувати їх самостійно.

6.Не поспішайте виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7.Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв’язувати приклади.

8.На уроці кожен учень має бути на видноті, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9.Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10.Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

11.Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.   

12.Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

13.Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. У перших-сьомих класах обов’язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

14.Пам’ятайте: кожен урок має бути несхожим на попередній.    

  

Анкета

для вивчення запитів молодих учителів 

1.З якими труднощами ви стикаєтесь, використовуючи навчально-матеріальну базу кабінету?

2.Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?

3.Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого вчителя? Чи допомагає вона вам у роботі?

4.Які форми роботи школи ви запам’ятали? Чому?

5.Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка існує в школі?

6.Що нового ви дізналися під час відвідування уроків свого наставника?

7.Які методичні прийоми ви опанували, які вміння вдосконалили протягом року?

8.Яку методичну допомогу ви хотіли б отримати від методичного кабінету відділу освіти?

9.Ваші пропозиції щодо роботи на наступний рік.

 

Анкета

наставника молодого учителя 

Дайте відповіді на такі запитання:

1.Скільки років працює вчителем ваш стажист? Який він, ваш молодий учитель?

2.Що він знає (підкреслити): теорію предмета, основи психо-лінгвістики, методику викладання предмета?

3.Чи вміє він (необхідне підкреслити): правильно будувати урок: так, ні; визначити триєдину мету уроку: так, ні: створювати навчально-мовленнєві та проблемні ситуації: так, ні: активізувати пізнавальну діяльність учнів: так, ні, яким чином; управляти класом на уроці: так, ні;здійснювати диференційовану роботу на уроці: так, ні? Які етапи уроку може планувати краще (перелічити)?

4.Чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета?

5.Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?

6.Чого ще не вміє робити ваш стажист (перелічити його слабкі сторони самостійно). Причини такої ситуації: небажання працювати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібностей; безвідповідальність.

7.У чому ви надали допомогу вашому стажисту? (перелічіть види роботи з молодими вчителями).

8.Що, на вашу думку, є головним  у наставництві?

9.Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.


Отношения учитель-ученик 

1. Случались ли у Вас конфликты в процессе профессиональной деятельности?

а) часто

б) иногда

в) никогда.

2. Какие конфликты наиболее часто случаются в процессе Вашей профессиональной деятельности в школе?

а) конфликты между учителем и учеником;

б) конфликты между учителем и администрацией школы.

в) конфликты между учениками.

г) конфликты между учителем и группой (классом) учеников.

д) конфликты между учителем и родителями ученика.

3. Оказывают ли конфликты влияние на Вашу профессиональную деятельность?

а) влияют

б) сильно влияют

б) не влияют

в) никогда об этом не думал (а).

4. При конфликтной ситуации обычно я обращаюсь к:

а) директору

б) завучу

в) школьному психологу

г) родителям учащихся

д) коллегам

е) учащимся.

5. Что, по Вашему мнению, чаще всего приводит к конфликтам во взаимодействии учителя и ученика?

а) невыполнение школьником учебных заданий

б) нарушения учеником правил поведения в школе, на уроках или вне школы

в) негативное отношение учеников к предмету

г) негативное отношение учеников к Вам как учителю.

6. Какие способы разрешения конфликта представляются Вам наиболее приемлемыми?

а) использование своей власти для принуждения ученика принять Вашу сторону.

б) совместный поиск решения с учётом интересов обеих сторон,

в) обращение к посреднику для разрешения конфликтной ситуации

г) установление согласия на основе взаимных уступок.

д) проявление доброжелательности и заботы к ученику.

7. При разрешении конфликта с учащимися Вы:

а) опираетесь на личный опыт в разрешении конфликтов

б) консультируетесь со специалистом

в) используете соответствующую литературу

г) проводите дополнительную диагностику личности ученика

д) стараюсь конфликт уладить самостоятельно

е) другое __________________________________________

8. Если конфликт с учеником уже произошел, то лучше всего:

а) вмешаться и попытаться разрешить ситуацию

б) оставить все как есть

в) обратиться к школьному психологу

г) заручиться поддержкой администрации школы

д) проконсультироваться с коллегами

е) обратиться к родителям ученика

ж) еще раз попытаться придти к согласию вместе с учеником.

9. Считаете ли Вы, что опыт других учителей в разрешении конфликтов мог бы быть Вам полезен?

а) Часто

б) Иногда

в) Никогда.

10. Чего Вам не хватает при разрешении конфликтных ситуаций?

а) знаний о способах профилактики и разрешения конфликтов

б) опыта предотвращения конфликтных ситуаций

в) знаний о возрастных особенностях школьников

г) знаний о личностных и индивидуальных качествах учеников.

11. Какие из личностных качеств учителя являются, на Ваш взгляд, наиболее важными для эффективног

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Свята України